Політика захисту та обробки
персональних даних

1. Загальні положення
Ця політика обробки персональних даних складена ТОВ «Медичний центр ЛІОР» (далі — Медичний центр) відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних.

1.1. Медичний центр ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

1.2. Дійсна політика Медичного центру щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Медичний центр може отримати про Користувачів веб-сайту http://lior.center/ (далі — Сайт).

1.3. Медичний центр є Володільцем та Розпорядником персональних даних Користувачів Сайту.
2. Основні поняття, що використовуються в Політиці
2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Сайт — сукупність графічних й інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою http://lior.center/;

2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, й інформаційних технологій та технічних засобів, що забезпечують їх обробку;

2.5. Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

2.7. Володілець персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

2.8. Розпорядник персональних даних — фізична або юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені власника;

2.9. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про Користувача Сайту, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований;

2.10. Користувач - будь-який відвідувач Сайту;

2.11. Суб'єкт персональних даних — Користувач, персональні дані якої обробляються;

2.12. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

2.13. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.14. Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

2.15. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.
3. Медичний центр може обробляти такі персональні дані Користувача
3.1. Прізвище, ім'я, по батькові;

3.2. Електронна адреса;

3.3. Номери телефонів;

3.4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

3.5. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.
4. Цілі обробки персональних даних
4.1. Мета обробки персональних даних Користувача — інформування Користувача за допомогою телефонних дзвінків або надсилання електронних листів.

4.2. Також Медичний центр має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Медичному центру листа на адресу електронної пошти liormedicalcenter@gmail.com з позначкою «Відмова від сповіщення про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на Сайті, поліпшення якості Сайту та його змісту.
5. Правові підстави обробки персональних даних
5.1. Медичний центр обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на Сайті. Заповнюючи відповідні форми та / або відправляючи свої персональні дані Медичному центру, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. Медичний центр обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).
6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, які обробляються Медичним центром, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Медичний центр забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Медичного центру liormedicalcenter@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Медичному центру повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Медичного центру liormedicalcenter@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
7. Транскордонна передача персональних даних
7.1. Медичний центр до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.
8. Заключні положення
8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Медичного центру за допомогою електронної пошти liormedicalcenter@gmail.com.

8.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Медичним центром. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою http://lior.center/privacy-policy.